Tips en vennSend tips til:
(Bruk komma mellom flere adresser)

Din e-post adresse:

Din kommentar:

Tips en venn om denne portalen »
Om oss » Retningslinjer » Kontakt redaksjonen »
TIPS en venn »

Miljø > Landbruk

Slik blir vår tilkoblede fremtid.

Cisco med rapport om Internet of Things, der de ser på faktiske endringer i vår digitale fremtid.

(Elektronikknett)
[09.06.2017 12:39]

Les mer »
Annonse:
Er dette veloverveid?

Nylig fattet regjeringen et nytt vedtak om tillatelse av reptiler av ymse slag som inntil nå har vært ulovlig Norge.

(Nationen)
[10.06.2017 00:29]

Les mer »
Hvor kan du kjøre vannscooter?

Regjeringa har gitt grønt lys for vannscootere, men det er ikke fritt fram for kjøring likevel.

(Trønderbladet)
[09.06.2017 21:42]

Les mer »
Hvordan kan Norge bidra til å utrydde sult?

Forum for utvikling og miljø, Caritas, Utviklingsfondet, Redd Barna ,.

(Forum for Utvikling og Miljø)
[09.06.2017 16:15]

Les mer »
Ber om hastemøte med ministerene.

Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag ber om et snarlig felles møte med klima- og miljøminister Vidar Helgesen og landbruksminister Jon Georg Dale, med bakgrunn i de pågående ulveangrepene.

(NSG - Norsk Sau og Geit)
[08.06.2017 18:23]

Les mer »
Naturmangfoldkurs for Gjøvik, Østre og Vestre Toten.

Ansvarlig: Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen.

(Fylkesmannen Oppland)
[08.06.2017 17:35]

Les mer »
Naturmangfoldkurs for Gran, Lunner og Jevnaker.

Ansvarlig: Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen.

(Fylkesmannen Oppland)
[08.06.2017 17:35]

Les mer »
Annonse:
Regjeringen har endret rovviltforskriften etter ulvestrid.

Etter en heftig ulvestrid og instruks fra Stortinget har miljøminister Vidar Helgesen endret rovviltforskriften.

(Agder)
[08.06.2017 16:49]

Les mer »
Stopp dyretragediene - de prioriterte beiteområdene må bli sikre!

Den tragiske situasjonen i beiteområdene mellom Hurdal/Eidsvoll i Akershus og Gran/Lunner i Oppland, med over hundre skadde og ihjelrevne sauer, setter næringsgrunnlaget til sauebøndene i området i fare.

(Bondelaget)
[08.06.2017 16:09]

Les mer »
Forvaltning av jerv i Nordland.

Den siste vinteren er det felt tilsammen 23 jerv i Nordland. Uttaket er gjort for å redusere tap av rein og sau og for å forvalte bestanden nærmest mulig bestandsmålet.

(Fylkesmannen Nordland)
[08.06.2017 15:18]

Les mer »
Tester økologisk kylling fra Mjøsa.

Rundt hundre Kiwi-butikker på Østlandet skal i en testperiode tilbys lokalprodusert økologisk kylling fra Hovelsrud gård.

(www.matindustrien.no)
[08.06.2017 13:19]

Les mer »
Biskopen møtte russen.

Panelet stilte mange utfordrende spørsmål til biskop Solveig Fiske da hun møtte avgangselevene ved NØVGS under sin bispevisitas i Tynset. Hun parerte de fleste spørsmål, og gav elevene en forelesning om religionsdialog.

(Nord-Østerdal videregående Skole)
[08.06.2017 10:29]

Les mer »
Grassaft til gris.

Det er vanlig å gi griser gras, for lek og hygge, men det har aldri tidligere vært forsøkt å gi griser så mye gras at det faktisk delvis kan erstatte behovet for importerte proteinråvarer i kraftfôret. Det skal et forskningsprosjekt nå se nærmere på.

(Norsvin - avl og seminorganisasjon)
[08.06.2017 08:52]

Les mer »
Etterlyser ørneprosjekt etter bekymring for reindriften.

Fylkesmannen i Troms Bård Pedersen har forståelse for reindriftsnæringens frustrasjon over forvaltninga av kongeørn.

(www.itromso.no)
[08.06.2017 08:23]

Les mer »
Planlegg utan tanke på landbruket.

OPPLAND/HUNDORP: Vegvesenet viser stor omsut for syklistane på gamle-E6 i Gudbrandsdalen. Det er bra. Tilrettelegging for landbruksmaskiner er det verre med.

(Bedre Gardsdrift)
[08.06.2017 00:35]

Les mer »
Frykter at flere ulv blir skutt.

Naturvernforbundet frykter at rovviltnemndene skal få for stor makt når rovviltforskriften nå er endret. Den åpner både for at folks uro og næringsinteresser skal legges mer vekt på i fellingen av ulv.

(NRK)
[07.06.2017 23:33]

Les mer »
PFOS, PFOA og andre PFAS-er.

Per- og polyfluorerte alkylstoffer er del av en stor gruppe organiske, fluorholdige forbindelser.

(www.miljostatus.no)
[07.06.2017 20:41]

Les mer »
Litteraturtoget hjem til Sørlandet.

For fjerde gang fyller Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen Litteraturtoget med forfattere og gode bøker. Denne gangen går reisen hjem.

(Det norske Kongehus)
[07.06.2017 19:21]

Les mer »
Presser gress til saft for gris.

Denne juicen er framtidas grisemat. Til høsten skal griser i Stange for første gang få saft av presset gress istedenfor importert kraftfôr.

(NRK no Distrikt)
[07.06.2017 18:26]

Les mer »
Jubel for GMO-vedtak.

2. juni vedtok regjeringen å forby import av tre GMO-raps og den omstridte maisen 1507. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen valgte å lytte til et samlet landbruk, miljøbevegelsen, dagligvarehandelen og deres kunder.

(OIKOS – Økologisk Landslag)
[07.06.2017 17:04]

Les mer »
Departementet har endret rovviltforskriften.

Klima- og miljødepartementet har endret rovviltforskriften. Endringen innebærer blant annet at rovviltnemndene kan behandle spørsmålet om lisensfelling av store rovdyr ut ifra flere hensyn enn tidligere.

(Regjeringen)
[07.06.2017 16:52]

Les mer »
Etterlyser handlingsplan for å nå jordvernmål.

- Dette er ingen bondesak. Å ta vare på matjorda har med matproduksjon og med beredskap å gjøre. Behovet for matjord vil absolutt ikke minske, sa Brita Skallerud da hun innledet på den nasjonale jordvernkonferansen i dag.

(Bondelaget Rogaland)
[07.06.2017 15:49]

Les mer »
Nye utgreiingsprosjekt innvilga: Frå sårbare rådyr til blågrøn biogass.

Også i denne søknadsrunden var det eit stort spenn i tema for utgreiingar og forprosjekt, frå dyrevelferd til økonomiske analysar og blågrøn energi.

(landbruksdirektoratet.no)
[07.06.2017 15:14]

Les mer »
Klager norsk ulvemerking inn for ESA.

Dyrevernalliansen hevder regjeringen brøt både norsk lov og internasjonale avtaler da de i vinter hastebestemte at minst to ulveflokker i Hedmark skulle radiomerkes.

(NRK no Distrikt / Norge nå)
[07.06.2017 12:36]

Les mer »
Vi søker kandidat til kunnskapsutveksling.

Har du kunnskaper som kan hjelpe vårt arbeid, eller en idé om entreprenørskap? Da kan dette være noe for deg!

(Utviklingsfondet)
[07.06.2017 11:28]

Les mer »
Søkje SMIL- og grøftemidlar?

Det er høve til å søkje midlar til spesielle miljøtiltak i landbruket og tilskot til drenering av jordbruksjord for 2017.

(Sund kommune)
[07.06.2017 00:46]

Les mer »
Ved oppgjørets siste time.

Hektisk aktivitet i Stortinget. Bøndene ser ut til å få oppfylt kronekravet. Men med hvilke penger?

(Nationen)
[07.06.2017 00:18]

Les mer »
Årets trønder - Jeg blir kvalm, men får respekt for kroppen.

Ekte menneskelik på utstilling trakk publikum til Vitenskapsmuseet.

(Adresseavisen)
[06.06.2017 23:13]

Les mer »
Samla innspel til ny langtidsplan for forsking og høgare utdanning.

Forsking og innovasjon spiller ein avgjerande rolle for landbruks- og matproduksjon i framtida.

(Regjeringen)
[06.06.2017 14:52]

Les mer »
- Tror flere føler seg uglesett av Mattilsynet.

Etter flere negative reaksjoner på tilsyn i forbindelse med Mattilsynets legemiddelkampanje, ønsker nå fagforeningen Tekna Havbruk og Fiskehelse, rapporter fra andre medlemmer som har opplevd tilsyn.

(Kyst.no)
[06.06.2017 14:32]

Les mer »
Stor bekymring for reindrifta - etterlyser ørneprosjekt.

Fylkesmannen i Troms har forståelse for reindriftsnæringa sin frustrasjon over forvaltninga av kongeørn. Videoer i sosiale medier gjør også inntrykk på Fylkesmannen, selv om vi allerede er kjent med situasjonen.

(Fylkesmannen i Troms)
[06.06.2017 11:16]

Les mer »
Fylkesmannen bekymret: Ber om fortgang i ørneforvaltning.

- Altfor mange reinkalver dør på grunn av rovviltangrep. Det er ingen tvil om at arbeidet med å få fortgang i forsøksordninga for forvaltning av kongeørn går for sakte, mener fylkesmann Bård M. Pedersen.

(NRK no Innenriks)
[06.06.2017 11:09]

Les mer »
6. juni 2017 kl. 09:16 Vil ha fortgang i ørneprosjekt.

Fylkesmannen i Troms ber Klima- og miljødepartementet om å få fortgang i forsøksordninga for forvaltning av kongeørn.

(NRK no NRK Troms)
[06.06.2017 09:31]

Les mer »
Setter insekter på dagsorden.

Tanken på insekter som mat er fjern for de fleste. Ved vil det for de fleste oppleves som ekkelt, men faktum er at allerede i dag spiser rundt to milliarder mennesker på kloden innsekter jevnlig.

(www.horecanytt.no)
[06.06.2017 08:19]

Les mer »
Nye satellitter viser hvor kornet vokser best.

De nye Sentinel-satellittene gir Norge flere og bedre bilder av både jord og skog. Dette kan gi økt matproduksjon, bedre utnyttelse av skogressursene og mindre forurensing.

(Forskning)
[06.06.2017 04:56]

Les mer »
Vi søker etter servitører - tilkalling med mulighet for deltid.

Sørge for at restaurantens/arrangementets gjester blir ivaretatt på best mulig måte.

(vitenparken.no)
[05.06.2017 23:25]

Les mer »
Markvandring på økologisk gård torsdag 8. juni.

Skiptvet Bondelag, Skiptvet Mølle og Landbrukskontoret innbyr til markvandring hos Håkon Solberg, Solbergveien 90 i Langli, torsdag 8. juni kl 19.00.

(Skiptvet kommune)
[05.06.2017 03:03]

Les mer »
Generasjonsskifte for fjordhestfolket.

Mange har eit inntrykk av at fjordhestmiljøet stort sett består av, og i mange år har det nok også vore slik.

(fjordhest.net)
[04.06.2017 20:22]

Les mer »
Lars var den som prøvekøyrde Aurlandsvegen.

AURLAND: - Vi skulle berre sjå om det gjekk å køyre buss over fjellet. Det var trongt og vi måtte rygge i nokre svingar, fortel Lars Skahjem.

(NRK no NRK Sogn og Fjordane)
[04.06.2017 17:03]

Les mer »
Det jobbes for fullt med vei og bane.

Om ingen andre merker noe særlig ennå, så gjør i alle fall en del grunneiere i Hole det. Det jobbes på flere nivåer samtidig.

(ringeriksavisa.no)
[04.06.2017 16:57]

Les mer »
Blomsten uten bien.

Biene dør og forskere over hele verden frykter for fremtidens avlinger. Kan plantene klare seg uten biene? Kanskje, men det vil bli en annerledes verden.

(NRK no NRK Rogaland)
[04.06.2017 13:28]

Les mer »
Løsninger i kø.

Studentene på Bakkenteigen har for 18. året presentert sine prosjekter og oppfinnelser denne uka.

(Gjengangeren)
[03.06.2017 12:08]

Les mer »
Som far, så son. I 300 år.

«Frå Kristofer Sjursons dagar har det site Kristofer etter Kristofer på Hjeltnes til våre dagar, og me kan ikkje halda dei ut frå kvarandre utan å bruka romartal liksom på kongane».

(Hordaland)
[03.06.2017 11:27]

Les mer »
Viddi.no™ - best på lokale søk.
|Om Viddi.no | Kontakt oss på support (a) viddi.no | Copyright® - 2006 Viddinews AS |