Tips en vennSend tips til:
(Bruk komma mellom flere adresser)

Din e-post adresse:

Din kommentar:

Tips en venn om denne portalen »
Om oss » Retningslinjer » Kontakt redaksjonen »
TIPS en venn »

Miljø > Avfall

Annonse:
av Statsbygg.

Statsbygg har nettopp levert to vitale universitetsbygg i Bodø. Nå kommer det tredje.

(Nord.no)
[09.06.2017 21:36]

Les mer »
Har funnet optimal tetthet og salinitet for lukkede systemer.

En ny doktorgrad viser hvordan laksen trives best i forhold til salinitet, tetthet og vannforbruk i lukkede anlegg i sjø og på land.

(Kyst.no)
[09.06.2017 15:14]

Les mer »
Farlige stoffer i maling, lakk og lim.

Maling, lakk og lim kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer, men det kommer stadig nye miljøvennlige alternativer.

(www.miljostatus.no)
[09.06.2017 14:36]

Les mer »
Farlige stoffer i batterier.

Noen batterier inneholder miljøgifter, som for eksempel kvikksølv, bly og kadmium. Forhandlere har plikt til å ta imot batterier. Ingen batterier skal kastes i restavfallet.

(Statens forurensningstilsyn)
[09.06.2017 05:17]

Les mer »
Annonse:
Verdens havdag - Venstre kjemper for rent hav.

I dag markerer FN at det er verdens havdag - og denne anledningen vil jeg benytte til å si litt om hvor viktig det er at vi tar vare på havet. Dessverre er havene over hele kloden utsatt for mye forurensing, og det må vi gjøre noe med.

(Venstre)
[08.06.2017 11:16]

Les mer »
Kadmium og kadmiumforbindelser.

Mengdene kadmium som transporteres langveisfra og faller ned over Norge er omtrent like store som utslippene fra norsk industri.

(www.miljostatus.no)
[07.06.2017 20:41]

Les mer »
PFOS, PFOA og andre PFAS-er.

Per- og polyfluorerte alkylstoffer er del av en stor gruppe organiske, fluorholdige forbindelser.

(www.miljostatus.no)
[07.06.2017 20:41]

Les mer »
Kostrådsfornektere?

Inntaket av fisk og sjømat i Norge er synkende. Henger dette sammen med at flere enkeltstående forskere går hardt ut i media og påstår at norsk fisk er usunn og farlig?

(Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt)
[07.06.2017 12:33]

Les mer »
Sweco får uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering för att medverka i planering och utformning av inkapslingsanläggningen Clink.

Sweco anlitas när SKB, Svensk Kärnbränslehantering, påbörjar systemkonstruktion och säkerhetsredovisning för den planerade inkapslingsanläggningen Clink i Oskarshamn.

(Netfonds)
[07.06.2017 10:57]

Les mer »
Få overskridingar for importert sjømat.

Sjømat som vart importert til Noreg i 2016, hadde gjennomgåande god kvalitet og få overskridingar av gjeldande grenseverdiar for framand- og smittestoff, ifølgje ei pressemelding frå NIFES.

(Kyst.no)
[07.06.2017 09:23]

Les mer »
Økokrim ​Manglende kompetanse fører til forurensning.

Mangel på kompetanse har ført til flere store forurensningssaker for bedrifter som håndterer farlig avfall, ifølge Økokrim. Etaten vil ha strengere krav.

(dagensperspektiv.no)
[07.06.2017 09:21]

Les mer »
Ny kunnskap om postsmolt i resirkuleringsanlegg.

Stadig flere produserer stor postsmolt i resirkuleringsanlegg, men vi vet enda lite om denne produksjonsmåtens betydning for postsmoltens utvikling og velferd.

(Kyst.no)
[07.06.2017 06:45]

Les mer »
Mangler miljøkompetanse.

Økokrim mener manglende kompetanse er en direkte årsak til flere forurensningssaker hos bedrifter som håndterer farlig avfall.

(P4 Radio Hele Norge)
[07.06.2017 06:44]

Les mer »
Årsmeldingen 2016 er publisert.

I årsmeldingen kan du lese om Norsk Polarinstitutts aktiviteter, regnskap og publikasjoner fra fjoråret.

(Norsk Polarinstitutt)
[06.06.2017 19:31]

Les mer »
Professor Per Ottar Seglen tok imot Kong Olavs kreftforskingspris Professor Per Ottar Seglen tok imot Kong Olavs kreftforskingspris.

Professor Per Ottar Seglen ved Universitetet i Oslo er tildelt Kong Olav Vs kreftforskingspris for 2017 for sitt banebrytande forskingsarbeid.

(Fjordabladet)
[06.06.2017 18:42]

Les mer »
Få overskridingar for importert sjømat.

Sjømat som vart importert til Noreg i 2016, hadde gjennomgåande god kvalitet og få overskridingar av gjeldande grenseverdiar for framand- og smittestoff.

(Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt)
[06.06.2017 14:34]

Les mer »
Truslene mot havet.

Livet langs sørlandskysten er formet av et mangetusenårig samliv med havet, som i generasjoner har vært matfat, nærings- og hovedvei.

(FN-sambandet)
[03.06.2017 02:28]

Les mer »
HRA utvider "gullgruva"

Uttrykket tillit er bra, men kontroll er bedre, passer særdeles godt for vårt lokale avfallsselskap HRA.

(ringeriksavisa.no)
[02.06.2017 23:24]

Les mer »
Guide Nord-Norge.

I nord finner du Markens Grøde, på Kjærringøy.

(Oikos - Økonomisk Landslag)
[02.06.2017 16:48]

Les mer »
Deponisaken.

Planene til Norcem og NOAH om å bruke gruvene i Brevik som deponi for farlig avfall har skapt mye debatt og engasjement i Grenlandsområdet.

(Telemark Høyre)
[02.06.2017 15:03]

Les mer »
Den grøne tråden.

Barnehagane og skulane i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane, har gått saman om eit prosjekt for å løfte fram klima, miljø og berekraftig utvikling som tema i heile opplæringsløpet i kommunen: Vi ynskjer å nøste ein grøn tråd frå barnehage, gjennom barneskule og ungdomskule, til vidaregåande skule.

(Firda vidaregåande skule)
[01.06.2017 18:02]

Les mer »
Telia lanserer Svitsj - en konkurrent til Telenor SWAP.

For deg som egentlig aldri vil eie mobilen din.

(tek.no)
[01.06.2017 14:55]

Les mer »
Mye kvikksølv i brosme fra Sognefjorden.

Ved sju av åtte undersøkte lokaliteter i Sognefjorden hadde brosmene kvikksølvnivåer over gjeldende grenseverdi. Det kommer frem i en fersk rapport.

(Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt)
[01.06.2017 12:53]

Les mer »
For mye kvikksølv i brosme.

Ved sju av åtte undersøkte lokaliteter i Sognefjorden hadde brosmene kvikksølvnivåer over gjeldende grenseverdi. Det kommer frem i en fersk rapport.

(Fiskeribladet)
[01.06.2017 11:33]

Les mer »
Stilte spørsmål om forurensing i 1986 - fortsatt er utslippene enorme.

Norsk-russisk miljøsamarbeid markerer denne uka 25-årsjubileum, men fortsatt har ikke samarbeidet fått stanset den største miljøsynderen i nord.

(NRK no NRK Finnmark)
[01.06.2017 08:31]

Les mer »
RYDDEAKSJONEN 2017-UKE 23 OG 24.

Sommeren er her og ØFAS avholder sin årlige ryddeaksjon.

(Nesseby kommune - Unjárgga gielda)
[31.05.2017 20:06]

Les mer »
Vedlikeholdsleder søkes til forskningsstasjon.

Nofima er et ledene institutt for anvendt forskning innen fiskeri, akvakultur og mat. Instituttet har om lag 360 ansatte og omsetter årlig for rundt 582 mill kroner. Staten ved Fiskeri- og kystdepartementet er største eier.

(Kyst.no)
[31.05.2017 17:16]

Les mer »
Dette veit forskarane om plast i havet.

Minst åtte millionar tonn plast hamnar i havet kvart år. 2. juni 2017 opnar utstillinga om kvalen som synte ei heil verd kor skadeleg plastforureininga er.

(Universitetet i Bergen)
[31.05.2017 12:47]

Les mer »
Bygger makt med atomkraft.

Som eneste stormakt signerer Russland atomverksbyggingsavtaler med andre land i stor stil. - De sikrer seg en geografisk kontroll som kan bli maktmiddel i en krise, sier atomekspert.

(Dagsavisen)
[31.05.2017 12:34]

Les mer »
Beholder gamle atomkraftverk.

Russland vil ikke bygge nye atomkraftverk. De fortsetter å bruke de gamle. Det bekymrer.

(Klar Tale)
[31.05.2017 10:32]

Les mer »
Vikan Settefisk forbedret resultatet betydelig.

Etter røde tall i 2014, og et relativt beskjedent overskudd i 2015, ble 2016 en økonomisk opptur for Vikan Settefisk.

(Kyst.no)
[31.05.2017 10:32]

Les mer »
Gjelsten-selskap avviser kritikk mot deponiplaner.

Selskapet som vil bygge avfallsdeponi i Brevik i Telemark, tilbakeviser påstander om at deres løsning vil gi mer biltrafikk enn et deponi i Nesset.

(NRK no Distrikt / Norge nå)
[30.05.2017 21:15]

Les mer »
Eksport og internasjonalisering.

Da regjeringen tidligere i år ba om innspill til den kommende strategien for eksport og internasjonalisering benyttet Ranaregionen Næringsforening anledningen til å peke på noen utfordringer og forbedringsområder som kan styrke landets omstillingsevne.

(Rana Næringsforening)
[30.05.2017 18:42]

Les mer »
Finn restar av plantevernmiddel i laksefôret.

Forskarar ved NIFES har funne restar av plantevernmiddel i laksefôret. Det kan ha negative konsekvensar for laksen. Så langt er det ikkje funne restar av midla i sjølve laksen.

(IntraFish)
[30.05.2017 15:56]

Les mer »
UCC-huset summer snart af liv igen.

ombygning Det gamle UCC-hus i Skovlunde bliver i den kommende tid invaderet af håndværkere, der skal omdanne den gamle skole til et moderne multihus.

(Ballerup Bladet)
[30.05.2017 14:52]

Les mer »
Kan plantevernmiddel hamne i laksen?

I oppdrettslaks ser ein no langt mindre av dei miljøgiftene som dioksin og DDT, etter at ein har bytta ut fiskeolje med planteingrediensar i fôret.

(NIFES - National Institute of Nutrition and Seafood Research)
[30.05.2017 13:11]

Les mer »
Innvilget offentlig støtte.

Støtte til Eidsiva Bioenergi og Trehørningen Energisentral.

(Hamar kommune)
[30.05.2017 09:57]

Les mer »
Vil ha forsvarleg avfallsbehandling.

Møre og Romsdal Venstre er svært skeptiske til eit nasjonalt anlegg for behandling av uorganisk avfall på Raudsand.

(Driva)
[30.05.2017 01:38]

Les mer »
På lag med Sogn og Fjordane.

Venstre har med sin nøkkelposisjon på Stortinget dei fire siste åra sikra god politikk for Sogn og Fjordane og landet elles.

(Fjordabladet)
[30.05.2017 01:04]

Les mer »
Stanset flere sendinger med farlig avfall.

NOTODDEN: Korrespondanse mellom Norwegian Coating Technology og Fylkesmannen avdekker at NCT ved flere anledninger de to siste årene har stanset sendinger med farlig avfall.

(Telemarksavisa)
[29.05.2017 22:25]

Les mer »
Vil danne landslag for grønn vekst Vil danne landslag for grønn vekst.

SINTEF, NTNU og Nord universitet trapper opp sin satsing på sirkulær økonomi - kunsten å skape mer verdi ut av mindre ressurser ved gjenbruk og resirkulering - for å styrke konkurransekraften til AS Norge.

(SINTEF Stiftelsen for industriell og teknisk forskning)
[29.05.2017 19:22]

Les mer »
29. mai 2017 kl. 06:19 Farlig avfall ved NCT.

Nesten 400.000 tusen liter med farlig avfall fra NCT på Notodden, har ikke blitt håndtert korrekt etter at selskapet fikk økonomiske problemer. I slutten av april i år ble Fylkesmannen varslet, og har forlangt at det blir tatt grep, skriver TA .

(NRK no Telemark)
[29.05.2017 06:52]

Les mer »
Høring - Søknad om utvidelse av eksisterende deponi for ordinært avfall på Galsomelen.

Avfallsservice AS har søkt Fylkesmannen i Troms om utvidelse av eksisterende deponi for ordinært avfall på Galsomelen i Nordreisa kommune.

(Fylkesmannen Troms)
[29.05.2017 03:56]

Les mer »
Reddet arbeidsplasser, men satt igjen med en gigantisk miljøbombe.

NOTODDEN: Flere hundre tusen liter med farlig avfall fra overflatebehandlingsselskapet Norwegian Coating Technology har ikke blitt håndtert korrekt siden bedriften fikk økonomiske problemer og senere gikk konkurs.

(Telemarksavisa)
[28.05.2017 20:35]

Les mer »
Mens plasten dreper planeten, blir stadig flere varer i butikken plastpakket.

- Det er enda mer plast i havet enn vi ser i fjæra! Forsker Geir Wing Gabrielsen maner oss til handling for å redde livet i havet og oss selv.

(www.blv.no)
[26.05.2017 23:05]

Les mer »
- Blir provosert av Robin Kåss.

Jeg blir litt provosert av Robin Kåss når han kritiserer Sylvi Listhaug for å si klart og tydelig fra at hun ikke ønsker et deponi for farlig avfall i sitt hjemfylke Møre og Romsdal, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud fra Bamble.

(Porsgrunns Dagblad)
[26.05.2017 21:21]

Les mer »
Krüger Kaldnes skal bygge for Lerøy.

Krüger Kaldnes har sammen med Total Betong fått kontrakten for å bygge verdens største smoltanlegg - Lerøy Sjøtrolls anlegg i Kjærelva.

(IntraFish)
[26.05.2017 09:02]

Les mer »
Viddi.no™ - best på lokale søk.
|Om Viddi.no | Kontakt oss på support (a) viddi.no | Copyright® - 2006 Viddinews AS |