Tips en vennSend tips til:
(Bruk komma mellom flere adresser)

Din e-post adresse:

Din kommentar:

Tips en venn om denne portalen »
Om oss » Retningslinjer » Kontakt redaksjonen »
TIPS en venn »

Organisasjoner > KS

KS møter partipolitiske ungdomsorganisasjoner.

Fremtidens lokalpolitikere og kanskje fremtidens nasjonale politikere møtte styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, og administrasjonen for å øke kunnskapen og kjennskapen til kommunesektoren.

(Kommunenes Sentralforbund)
[09.06.2017 11:03]

Les mer »
Annonse:
Sogn og Fjordane: Avtalekurs - mellomoppgjeret og HTA.

Praktisk informasjon Tid: 13. juni - kl 10.00 - 15.30 Sted: Førde Adresse: Scandic Sunnfjord Hotel Pris: 700,- Målgruppe: HR-tilsette og andre med lønns- og personalansvar i kommunen.

(Kommunenes Sentralforbund)
[09.06.2017 16:23]

Les mer »
Endelig vedtatt - DOT flyttes ikke til kommunene.

I en votering som varte helt til kl. 03 i natt stemte Stortinget nei til å flytte den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene. President i Den norske tannlegeforening Camilla Hansen Steinum er fornøyd med vedtaket.

(Den norske tannlegeforening)
[09.06.2017 08:34]

Les mer »
Den viktigste jobben begynner nå.

- Kommunereformen skal være en struktur- og demokratireform. Stortinget har vedtatt strukturen. Nå bør oppmerksomheten rettes mot den viktigste delen, nemlig styrking av lokaldemokratiet, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

(Kommunenes Sentralforbund)
[08.06.2017 23:09]

Les mer »
Norges første kommunale robot kan få pris.

Bergen kommunes digitale medarbeider Digifrid frigjør tid til andre viktige oppgaver. Kommunen er i dag blant finalistene til å motta Digitaliseringsprisen 2017.

(Kommunenes Sentralforbund)
[08.06.2017 13:36]

Les mer »
Ja til nytt regionråd.

Formannskapet i Røros vedtok torsdag mot en stemme å si ja etablering av et nytt som skal bestå av kommunene Melhus, Midtre Gauldal, Røros, Holtålen, Rennebu og Oppdal.

(NR - Nea Radio)
[08.06.2017 13:23]

Les mer »
Mener barnet ikke får nok søvn - klaget barnehagen inn til Fylkesmannen.

Foreldrene til et barn i Bardu har klaget kommunen inn til Fylkesmannen i Troms fordi de mener barnet deres ikke får nok søvn i barnehagen.

(NRK no NRK Troms)
[08.06.2017 10:12]

Les mer »
Annonse:
Hvem bestemmer når ettåringen skal sove?

Foreldrene til et barn i Bardu har klaget kommunen inn til Fylkesmannen i Troms fordi de mener barnet deres ikke får nok søvn i barnehagen.

(NRK no Distrikt / Norge nå)
[08.06.2017 08:31]

Les mer »
Stor fylkesvegsatsing fra Senterpartiet.

Senterpartiet foreslår storsatsing på fylkesvegene i revidert nasjonalbudsjett, kommuneproposisjonen for 2018 og i Nasjonal Transportplan. For 2017 fremmer partiet forslag om en tilleggsbevilgning på 550 millioner kroner.

(NR - Nea Radio)
[07.06.2017 23:23]

Les mer »
KS fornøyd med 20 mill. til enslige mindreårige.

Statsbudsjett. Avtalen om revidert nasjonalbudsjett gir delvis kompensasjon til kommuner som forberedte seg på å motta enslige mindreårige asylsøkere som likevel ikke kom.

(Kommunal Rapport)
[07.06.2017 16:26]

Les mer »
KS ​20 millioner til kompensasjon til kommunene.

Kommuner som bygde opp apparat for å bosette mindreårige asylsøkere etter anmodning fra staten, får delvis kompensasjon for utgiftene i revidert nasjonalbudsjett.

(dagensperspektiv.no)
[07.06.2017 14:08]

Les mer »
Viktig at tannhelsetenesta vert i fylkeskommunane.

Fylkesordførar Jenny Følling er glad for at Stortinget tek omsyn til innspela som er kome frå fylkeskommunane når det gjeld å behalde tannhelsetenesta her.

(Firda Tidend)
[07.06.2017 13:59]

Les mer »
Spør folk og politikere om lokaldemokratiet.

Innbyggerne i det som skal bli Nye Ålesund kommune er spurt om hva de synes om lokaldemokratiet. Kommunestyre-politikerne skal også svare.

(Nytt i Uka, Ålesund)
[07.06.2017 07:29]

Les mer »
- Ekstra viktig for Sogn og Fjordane.

Fylkesordførar Jenny Følling er glad for at Stortinget tek omsyn til innspela som er kome frå fylkeskommunane når det gjeld å behalde tannhelsetenesta her.

(Fjordabladet)
[06.06.2017 15:55]

Les mer »
Ingen innstilling om eiendomsskatt i Øksnes.

ØKSNES: Formannskapet vedtok å sende forslaget om å innføre eiendomsskatt videre til kommunestyret uten realitetsbehandling.

(www.blv.no)
[06.06.2017 15:52]

Les mer »
Innfører medarbeiderundersøkelse.

Alle virksomheter i Finnmark fylkeskommune skal delta i en medarbeiderundersøkelse. Det orienterer fylkesrådmannen på i en sak for kommende møte i administrasjonsutvalget .

(Finnmark fylkeskommune)
[06.06.2017 15:07]

Les mer »
Hva er viktig for deg, som pasient?

Dette spørsmålet får pasienter over hele landet på den 6. juni. Mye tyder på at alternative behandlingsmetoder kan komme til å spille en vesentlig rolle i fremtidens helsetjeneste.

(Alternativ.no)
[06.06.2017 13:51]

Les mer »
Brukeren i sentrum.

Hva er viktig for deg-dagen markeres over hele landet tirsdag 6. juni. - En svært viktig dag for kommunesektoren og helsetjenesten, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

(KS - Kommunenes Sentralforbund, Nord-Trøndelag)
[06.06.2017 11:32]

Les mer »
Fylkeskommunene beholder tannhelsetjenesten.

Kritikerne har pekt på at dagens modell har gitt svært gode resultater.

(Vest-Agder fylkeskommune)
[06.06.2017 11:14]

Les mer »
Fylket beholder tannhelsa.

Stortingets kommunal- og forvaltningskomité går inn for at tannhelsetjenesten fortsatt skal ligge hos fylkeskommunene.

(ringeriksavisa.no)
[04.06.2017 16:57]

Les mer »
Flagger ut hjelpemiddellageret.

Flere parter kan bli rammet når, og hvis, andre aktører overtar utkjøring av tekniske hjelpemidler.

(Vesterålen Online)
[04.06.2017 09:01]

Les mer »
Rogaland: Ordførersamling.

Praktisk informasjon Tid: 06. juni - kl 17.30 til 07. jun - kl 15.00 Sted: Rogaland Adresse: Stavanger, Clarion Energy Hotel, Ishockeyveien 2 Målgruppe: Ordførere og varaordførere, fylkesordfører og fylkesvaraordfører i Rogaland.

(Kommunenes Sentralforbund)
[02.06.2017 15:08]

Les mer »
"Hva er viktig for deg?"- dagen markeres tirsdag 6. juni

T irsdag 6. juni 2017 markerer helsepersonell over hele landet for fjerde gang -dagen. Det skal vi gjøre her i Lørenskog kommune også!

(Lørenskog kommune)
[02.06.2017 13:39]

Les mer »
Hedmark og Oppland: Innovasjonsdag.

Region: KS Hedmark og Oppland | Honne Hotell og Konferansesenter, Biri.

(Kommunenes Sentralforbund)
[02.06.2017 13:05]

Les mer »
Kommuneøkonomidagen 2017: Færre kommunar på ROBEK-lista.

Det økonomiske opplegget for 2018, omstilling i Haugesund og kommunal bustadpolitikk var tema på Kommuneøkonomidagen i Stavanger 30. mai 2017.

(Fylkesmannen i Rogaland)
[01.06.2017 23:26]

Les mer »
Gjennomslag for rettslig prøving og lokalt skjønn.

Kommuner og fylkeskommuner får rett til å reise søksmål mot staten, samtidig som statlige klageorganers rett til å sette til side kommunenes skjønn begrenses.

(KS - Kommunenes Sentralforbund, Nord-Trøndelag)
[01.06.2017 22:18]

Les mer »
Offentlige innkjøp - svart økonomi og arbeidslivskriminalitet.

Kommunestyret i Hemne vedtok i sitt møte 30.05. en innkjøpsstrategi i arbeidet for å motvirke svart økonomi og arbeidslivskriminalitet.

(Hemne Kommune)
[01.06.2017 16:59]

Les mer »
Utdeling av KS Hedersmerke til syv kommuneansatte.

Tirsdag 30.05.17 ble det utdelt KS Hedersmerke til hele syv kommuneansatte for lang fartstid og betydningsfull innsats for Frøya kommune.

(Frøya kommune)
[01.06.2017 11:07]

Les mer »
Syv kommuner går sammen om EPC i Finnmark!

En vellykket gjennomføring krever god rådgivning og god oppfølging fra kommunene.

(NKF - Norsk Kommunalteknisk Forening)
[01.06.2017 01:45]

Les mer »
Møte i hovedutvalg for helse og omsorg 1.6.2017.

​Rådmannen ber politikerne si ja til egen legevaktsentral i Trysil fra 1. januar 2018. Det blir ikke dyrere enn å kjøpe tjenesten fra Sykehuset Innlandet, snarere tvert imot, mener han.

(Trysil kommune)
[31.05.2017 20:59]

Les mer »
Vil innføre eiendomsskatt i Øksnes.

ØKSNES: Fungerende rådmann Elise Gustavsen mener de økonomiske utfordringene Øksnes kommune står over gjør at eiendomsskatt vil kunne være med på å opprettholde tjenestetilbudet.

(www.blv.no)
[31.05.2017 20:17]

Les mer »
Stor enighet om risikoområdene.

KS har fått kartlagt hva kommunestyrer og fylkesting vurderer som mest risikofylt i egen virksomhet.

(KS - Kommunenes Sentralforbund, Nord-Trøndelag)
[31.05.2017 18:13]

Les mer »
Nasjonale utfordringer - lokale løsninger.

Landsstyrets medlemmer er enige om hva som er de store samfunnsutfordringene i årene fremover.

(KS - Kommunenes Sentralforbund, Nord-Trøndelag)
[31.05.2017 18:13]

Les mer »
Gode på økonomi og pleie.

Søgne kommer bra ut på økonomi, mens Songdalen scorer bra på pleie og omsorg, i Kommunal Rapports kommunebarometer.

(bsnett.no)
[31.05.2017 14:01]

Les mer »
Etterlyser tettere samarbeid om digitalisering.

KS etterlyser tettere digitaliserings-samarbeid mellom kommunal og statlig sektor.

(dagensperspektiv.no)
[31.05.2017 13:19]

Les mer »
Landsstyret sier nei til svekket avlastningstilbud.

KS’ landsstyre frykter at kommunene - mot sin vilje - blir tvunget til å erstatte avlastning i hjem fra samme person med enten turnusbaserte ordninger eller avlastning i institusjon. Dette vil gi et dårligere tilbud for brukerne av avlastningstilbud.

(www.ks.no)
[31.05.2017 11:15]

Les mer »
Viddi.no™ - best på lokale søk.
|Om Viddi.no | Kontakt oss på support (a) viddi.no | Copyright® - 2006 Viddinews AS |