Tips en vennSend tips til:
(Bruk komma mellom flere adresser)

Din e-post adresse:

Din kommentar:

Tips en venn om denne portalen »
Om oss » Retningslinjer » Kontakt redaksjonen »
TIPS en venn »

Fokus > Legeforeningen

Legeforeningen vil avvikle RHF-modellen.

Legeforeningens ønsker en regional folkevalgt ledet spesialisthelsetjeneste, og at foretaksmodellen fjernes.

(Den norske lægeforening)
[07.06.2017 10:11]

Les mer »
Annonse:
Nordmann funnet død på cellen.

En nordmann i 50-årene ble nylig funnet død i det nederlandske fengselet der Norge leier soningsplasser.

(Dagsavisen)
[10.06.2017 04:43]

Les mer »
Enorm legeskilnad i antibiotikabruk.

STOR SKILNAD: Hans Johan Breidablik meiner skilnadane er store mellom kommunane.

(NRK no NRK Sogn og Fjordane)
[07.06.2017 05:48]

Les mer »
Flere spørsmål om e-sigaretter og tobakk (lovverk og konsekvenser for samfunnet).

Du skriver om flere ting som har med lovverk og tobakkspolitikk å gjøre, så jeg deler opp svaret mitt i flere punkter. Det er virkelig mange spennende tema du tar opp i spørsmålet ditt!

(Ung.no - offentlig informasjon for ungdom)
[04.06.2017 19:51]

Les mer »
Enighet i lønnsforhandlingene på sykehusene.

Akademikerne og Legeforeningen ble enige med Spekter i årets lønnsoppgjør fredag. Lønnsoppgjøret 2017 nå er endelig, og kan dermed utbetales. Alle som er omfattet av overenskomsten er sikret et lønnstillegg.

(Den norske lægeforening)
[02.06.2017 18:49]

Les mer »
Ønsker legevakten ut til folket på Øvre Romerike.

NANNESTAD. Bygdelista i Nannestad ber Nannestad kommune om å ta initiativ til en interkommunal legevaktbil.

(www.eub.no)
[02.06.2017 15:57]

Les mer »
Suksesslegevakt på fire hjul.

På Nedre Romerike reiser legevakten ut til pasientene i stedet for at pasientene fraktes til legevakten. Samarbeidspartnere i kommunen og pasientene er storfornøyde.

(Tidsskriftet for den norske lægeforening)
[02.06.2017 04:23]

Les mer »
Annonse:
Å utgjøre en forskjell.

Legetilværelsen er for meg varierende, fra å arbeide som lege i spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer, å være frivillig tilkallingslege på overgrepsmottaket i Ålesund til å være tillitsvalgt.

(Tidsskriftet for den norske lægeforening)
[02.06.2017 04:23]

Les mer »
Kreftspesialist Arne Berg: - Norge har et todelt helsevesen.

KREFTSYK: Ingrid Quist har uhelbredelig beinmargskreft. Her får hun nye stamceller på Haukeland i Bergen i 2010. Ektemannen Finn Helge Quist jobber med å få raskere medisinbehandling i det offentlige. Foto: Privat.

(VG Nett Økonomi)
[01.06.2017 19:31]

Les mer »
Leger vil droppe regionale helseforetak.

Landsstyret i Legeforeningen mener at de regionale helseforetakene bør avvikles i løpet av neste stortingsperiode.

( Dagens Næringsliv)
[01.06.2017 17:56]

Les mer »
Marit Hermansen attvalt som president i Legeforeningen Marit Hermansen attvalt som president i Legeforeningen.

Marit Hermansen vart onsdag attvalt som leiar for Den norske legeforening. Leiar Christer Mjåset i Yngre legars foreining vart ny visepresident.

(Fjordabladet)
[31.05.2017 21:55]

Les mer »
Klar til dyst i Ålesund.

Legeforeningen skal tale med sterk stemme i de viktige sakene. Jeg ønsker sterke organisasjonsledd og tillitsvalgte, som tar ansvar for utviklingen av helsetjenesten.

(Tidsskrift for Den norske lægeforening)
[31.05.2017 12:51]

Les mer »
Må modernisere fastlegenes portnerrolle.

Fastlegenes viktige funksjon må utvikles for å møte dagens og morgendagens utfordringer.

(Den norske lægeforening)
[31.05.2017 12:51]

Les mer »
Frokostseminar 13. juni: Hvordan står det til med norske doktorgradskandidater?

Hvordan er det å være doktorgradskandidat i Norge? NIFU lanserer rapport om ph.d.-kandidaters arbeidsvilkår, opplæringssituasjon og karriereplaner.

(NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning)
[30.05.2017 18:41]

Les mer »
Årets lederpris til kommuneoverlege Espen Storeheier.

Legeforeningen har i dag delt ut en rekke priser til leger og forskere. For første gang mottar en lege i primærhelsetjenesten Legeforeningens lederpris.

(Den norske l?geforening)
[30.05.2017 18:24]

Les mer »
På tilliten løs.

Stort engasjement og sterk bekymring for et økende press på den offentlige helsetjenesten preget årets helsepolitiske debatt.

(Den norske l?geforening)
[30.05.2017 18:24]

Les mer »
- Fellesskapet gjør oss sterke.

President Marit Hermansen var klokkeklar da hun åpnet landsstyremøtet i Ålesund. Legeforeningen vil med en tydelig og samlet stemme si høyt ifra om utfordringene i helsevesenet.

(Den norske l?geforening)
[30.05.2017 13:45]

Les mer »
Ønsker økning i antall studieplasser.

Legeforeningen ber Kunnskapsdepartementet utrede kapasiteten ved medisinske fakulteter i Norge.

(Den norske l?geforening)
[24.05.2017 17:48]

Les mer »
Derfor er jeg lege - Å utgjøre en forskjell.

Møre og Romsdal legeforening arrangerer landsstyremøte 2017 med spennende helsepolitisk debatt og valg.

(Den norske lægeforening)
[24.05.2017 09:42]

Les mer »
23. mai 2017 kl. 19:35 Anbefaler tarmkreftscreening.

Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten anbefaler å innføre tarmkreftscreening i Norge, skriver Legeforeningen i en.

(NRK no NRK Rogaland)
[23.05.2017 20:52]

Les mer »
Midlertidighet ​Ikke uvanlig med leger som er vikarer for vikarer for vikarer.

Over 900 av 1100 leger i spesialisering ved OUS kan være midlertidig ansatt. Sykehuset mangler oversikt, melder Dagens Næringsliv.

(dagensperspektiv.no)
[23.05.2017 09:43]

Les mer »
Mangler oversikt over leger.

Oslo universitetssykehus har ikke oversikt over ansettelsesforholdene til sine 1100 leger i spesialisering.

(P4 Radio Hele Norge)
[22.05.2017 20:25]

Les mer »
Livsviktig åpenhet om pasientjournaler.

Alle roser VGs prisvinnende journalistikk om ulovlig bruk av tvang i psykiatrien.

(www.nored.no)
[22.05.2017 13:48]

Les mer »
Spesialistutdanning for leger.

Ny spesialistutdanning for leger er en kvalitetsreform med ny modell for spesialitetsstruktur og spesialistutdanning og med endret ansvar, roller og oppgaver for de regionale helseforetakene, helseforetakene, Helsedirektoratet, universitetene, kommunene og Legeforeningen.

(Helse Midt-Norge RHF)
[19.05.2017 16:26]

Les mer »
Uten betydning med et sykehus på Nordmøre?

- Å flytte sykehuset fra Nordmøre til et fellessykehus i Romsdal fjerner arbeidsplasser for spisskompetanse, skriver Steinar Berge.

(Romsdals Budstikke)
[18.05.2017 22:26]

Les mer »
Oppstart av normaltarifforhandlingene.

Legeforeningen og staten møttes for å starte normaltarifforhandlingene for 2017.

(Den norske lægeforening)
[16.05.2017 16:25]

Les mer »
Gjør kloke valg!

Legeforeningen ønsker å lansere en norsk versjon av Choosing Wisely-kampanjen under navnet: Gjør kloke valg!

(Pasientforeninger)
[16.05.2017 02:42]

Les mer »
”Etter rikslønnsnemdas kjennelse - og veien videre”.

Mange av Legeforeningens medlemmer har spørsmål knyttet til sykehusstreiken høsten 2016, Rikslønnsnemndas kjennelse og hva som skjer videre i denne saken.

(Den norske l?geforening)
[12.05.2017 09:31]

Les mer »
17. mai i Legenes hus.

Medlemmer og ansatte i Legeforeningen inviteres med familie og venner til Oslo legeforenings tradisjonelle 17. mai arrangement kl. 12.00-14.00 i kantinen i Legenes hus.

(Den norske l?geforening)
[12.05.2017 09:31]

Les mer »
Orkidéprisen 2017 går til Ole M. Sejersted.

LVS-styret kan med stor glede annonsere at årets Orkidépris pår til professor Ole Mathias Sejersted.

(Den norske l?geforening)
[10.05.2017 13:33]

Les mer »
Anna Midelfart - Æresmedlem i LVS.

Ved LVS-årsmøte 2017, ble Anna Midelfart, som var initiativtaker for å etablere LVS i 1990, utnevnt til æresmedlem. Her kan du lese talen Helge Bjørnstad-Pettersen holdt for Anna i denne forbindelse.

(Den norske l?geforening)
[10.05.2017 13:33]

Les mer »
Referat fra NFDVs generalforsamling i Bergen 21.4.2017.

Sakspapirer var utsendt på forhånd. Følgende saker ble behandlet: Valg av møteleder Ingeborg Bachmann ble valgt som møteleder. Svein Helland og Turid Thune ble valgt som tellekorps.

(Den norske l?geforening)
[09.05.2017 15:06]

Les mer »
- Diskriminering av gravide må få konsekvenser.

Clara Bratholm, styremedlem i Yngre legers forening, fortalte stortingspolitikerne hvordan gravide leger opplever diskriminering i sykehusene.

(Den norske l?geforening)
[09.05.2017 15:06]

Les mer »
Enighet med Legeforeningen.

Spekter og Legeforeningen er enige om lønnsoppgjøret for 2017 for sykehusene. Resultatet av forhandlingene er i tråd med den anslåtte normen fra frontfaget, og gjelder for helseforetakene og Lovisenberg sykehus.

(NAVO - Norges arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning)
[08.05.2017 20:22]

Les mer »
Startet forhandlinger med Spekter.

Legeforeningen og Spekter startet i dag forhandlingene om årets mellomoppgjør.

(Den norske l?geforening)
[08.05.2017 14:07]

Les mer »
I solidaritet med dr. Küni.

I Tyrkia er legers nøytralitet truet. Det angår også oss.

(Tidsskrift for Den norske lægeforening)
[06.05.2017 16:07]

Les mer »
Vinnere og tapere med Trumps helsereform.

Gamle og kronisk syke kan bli de store taperne dersom president Trumps nye helseforsikringsreform blir gjennomført. Reformen innebærer også skattelette for rike amerikanere.

(NRK)
[05.05.2017 10:42]

Les mer »
Årsmøtekurs samfunnsmedisin - Trondheim 7-8 september 2017.

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin arrangeres i Trondheim 7-8 september 2017. Vi fortsetter tradisjonen med samfunnsmedisinsk kurs kombinert med årsmøtene i LSA og Norsam. Programmet for årets kurs inneholder flere spennende tema.

(Den norske lægeforening)
[03.05.2017 02:24]

Les mer »
Petter Brelin gjenvalgt som leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Petter Brelin tar fatt på to nye år som leder for NFA etter at han fikk fornyet tillit fra landsrådsmøtet i Tromsø, torsdag 27.april.

(Den norske lægeforening)
[27.04.2017 20:27]

Les mer »
Barneombudet samler landets helsetopper.

- Det er på høy tid at helsesektoren kommer mer på banen i arbeidet mot vold mot barn. Med dette møtet ønsker vi å snu ord til handling, sier barneombud Anne Lindboe som selv er lege.

(Barneombudet)
[26.04.2017 18:39]

Les mer »
NTF har underskrevet Grefsenerklæringen mot vold mot barn.

I dag arrangerte Barneombudet Høynivåmøte mot vold mot barn, hvor NTF var blant de inviterte. Deltakerne har slutte seg til en felles erklæring om arbeidet mot vold mot barn.

(Den norske tannlegeforening)
[26.04.2017 13:34]

Les mer »
Særspiste barn. Kartlegging og behandling.

Fagseminar, 21.09.2017, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi - RFM.

(Helse Bergen HF)
[26.04.2017 12:13]

Les mer »
Viddi.no™ - best på lokale søk.
|Om Viddi.no | Kontakt oss på support (a) viddi.no | Copyright® - 2006 Viddinews AS |