Tips en vennSend tips til:
(Bruk komma mellom flere adresser)

Din e-post adresse:

Din kommentar:

Tips en venn om denne portalen »
Om oss » Retningslinjer » Kontakt redaksjonen »
TIPS en venn »

Helsenorge > Sosial og helsedir.

Utvidet søknadsfrist - kompetansekurs i implantatprotetikk.

Fristen for å søke om plass på kompetansekurs i implantatprotetikk er utvidet til torsdag 27. april 2017.

(Den norske tannlegeforening)
[26.04.2017 13:34]

Les mer »
Annonse:
Om utearealene ved Vilberg barneskole.

LESERBREV. I en fersk rapport fra Sosial- og helsedirektoratet om skolers utearealer - IS 1130, blir det foreslått å stille følgende arealkrav til en skole med mer enn 300 elever: ca. 15 dekar, og i tillegg 25 kvadratmeter for hver elev ut over 300.

(www.eub.no)
[08.06.2017 14:11]

Les mer »
1. Lover og forskrifter.

Følgende lover, forskrifter, planer og dokumenter er direkte førende for den tjeneste som gis fra Psykisk Helseteam.

(Hamar kommune)
[30.05.2017 10:07]

Les mer »
Hovedartikkel prosjekt ungdom 16 - 21 år.

Sosialtjenesten i Hamar kommune, nå NAV Hamar, fikk fra 2006 og ut 2009 midler til å forebygge og redusere barnefattigdom fra tidligere Sosial- og helsedirektoratet, nå Arbeids- og velferdsdirektoratet.

(Hamar kommune)
[30.05.2017 09:57]

Les mer »
Kroppsbilde, spiseforstyrrelse og fysioterapi – en kasusrapport.

Kasusrapport, Fysioterapeuten nr. 12/2006 Pdf av artikkelen her.

(Fysioterapeuten)
[28.05.2017 22:22]

Les mer »
Annonse:
En av tre tror de har kjørt i fylla.

Svært mange tar sjanser med alkohol sammen med bilkjøring viser en undersøkelse gjort av Gjensidige.

(Lillesands-Posten (papirutgave))
[07.12.2016 23:36]

Les mer »
Sirkeltrening.

Vi starter opp med sirkeltrening i Kvalsundhallen, torsdag 20. oktober kl. 1030.

(Kvalsund kommune)
[18.10.2016 12:47]

Les mer »
Krever Villa Walle-satsning fremfor nytt fontenehus.

Konkurransen hardner til mellom dem som tilbyr jobbhjelp og aktivitet til folk med psykiske problemer.

(Asker og Bærums Budstikke)
[07.10.2016 09:14]

Les mer »
Behov for et løft.

Allmennmedisin og samfunnsmedisin må fortsatt gå hånd i hånd på mange vis, men nå trenger samfunnsmedisinen ordninger som stimulerer til anvendt samfunnsmedisinsk forskning - med utgangspunkt i lokale forhold.

(Dagens Medisin)
[26.08.2016 15:16]

Les mer »
Dine rettigheter som pasient.

Hvilke rettigheter har du som pasient? En pasients rettigheter blir primært regulert av pasientrettighetsloven.

(helsenett.no)
[19.08.2016 14:14]

Les mer »
Om verdien av TEDD.

Dette hadde vi. Evidensbasert, etablert samarbeid og høy spesialisering nyttet.

(FMR - Forbundet Mot Rusgift - Pressemeldinger)
[12.08.2016 16:03]

Les mer »
Interessekonflikter i norsk psykiatri.

Data fra USA viser at psykiatere relativt hyppig mottar betydelige midler fra farmasøytisk industri.

(Pasientforeninger)
[21.07.2016 12:06]

Les mer »
Videre - og etterutdanning.

Jordmødre har mange muligheter for videre - og etterutdanning, blant annet innen ammeveiledning, akupunktur, folkehelsevitenskap og ultralyddiagnostikk.

(Tidsskrift for Den Norske Jordmorforening)
[28.06.2016 05:31]

Les mer »
- Går på bekostning av kvalitet.

Sosial og helsedirektoratet øker ukritisk antall turnusplasser uten å se på kvaliteten og veiledningen i tjenesten, mener lederen for Medisinsk studentutvalg.

(Universitas)
[18.12.2015 20:59]

Les mer »
Spørsmål om rus og alkohol.

Er det sant at folk som begynner å drikke i tidlig alder, har lettere for å bli avhengig?

(Ung.no - offentlig informasjon for ungdom)
[10.11.2015 13:00]

Les mer »
Snus/røykesluttkurs.

Har du lyst til å slutte å snuse eller røyke, men trenger hjelp til å komme i gang?

(Froland kommune)
[05.09.2015 00:17]

Les mer »
Tvang og makt - myter, tro og viten.

Antallet personer med vedtak om bruk av tvang og makt har syvdoblet seg. Om årsakene til utviklingen, vet man lite. Til gjengjeld er det mange som mener mye.

(NFU - Norsk Forbund for Utviklingshemmede)
[22.06.2015 21:17]

Les mer »
Hvorfor svekke pasient- stemmen, Bent Høie?

Hva er logikken i å hevde at pasientenes stemme skal få større gjennomslag, og samtidig svekke forutsetningen for å videreføre en etablert ordning med systematisk innhenting av pasienters erfaringer?

(Dagens Medisin)
[18.06.2015 09:03]

Les mer »
Høyring - forslag til endringar i vallova og kommunelova.

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høyring forslag til enkelte endringar i vallova og kommunelova, jf. vedlagte høyringsnotat. I høyringsnotatet har departementet også ein gjennomgang av evalueringa etter lokalvalet i fjor haust.

(Regjeringen.no)
[26.05.2015 12:23]

Les mer »
Vurderer turnus-kutt.

Etter stadig lengre ventelister vil Sosial- og helsedirektoratet nå vurdere om turnusordningen for medisinstudenter skal kuttes ned eller fjernes helt.

(Universitas)
[02.05.2015 10:49]

Les mer »
Hørselstap hos barn i Østfold 2000 - 09.

BAKGRUNN Sosial- og helsedirektoratet anbefaler hørselsscreening av alle nyfødte med otoakustiske emisjoner.

(Tidsskriftet for Den norske lægeforening)
[17.02.2015 18:24]

Les mer »
- Arbeidsmiljøet for alle skolens ansatte og fremtidige elever er alvorlig truet.

Det tenkes altså bygd en skole som er så liten at det ødelegger det vi på Båsmoen har definert som kvalitet, skriver klubben ved Båsmå Ungdomskole.

(Rana Blad)
[14.02.2015 12:53]

Les mer »
Prisverdig privat initiativ.

Foreldre med ADHD-barn opplever ofte stigmatisering og fordommer blant andre som ikke vet hva det vil si å ha barn med diagnosen.

(av-avis.no)
[15.11.2014 10:58]

Les mer »
1 av 3 kjører i ruspåvirket tilstand i Sør-Trøndelag.

Gjensidiges samfunnsundersøkelse avslører at svært mange tar sjanser med alkohol og legemidler sammen med bilkjøring.

(Hitra-Frøya)
[21.10.2014 17:35]

Les mer »
Fram med saltbøssa!

Myndighetene setter i gang en kampanje for å få oss til å spise mindre salt. Men nyere forskning tyder på at de aller fleste av oss allerede har et greit forbruk.

(minervanett.no)
[18.09.2014 20:24]

Les mer »
Fase IV: Fag og forvaltning.

som ivaretar ulike sider av pasientsikkerhet somtilsyn med blodbanker ; meldesystem for feilbehandling;pasientsikkerhetskampanjer; rådssekretariat for prioritering; - og mer spesiell;velferdsseksjonen.

(Michael - Det norske medicinske selskab)
[20.06.2014 16:57]

Les mer »
Fase II: Konsolidering ogekspansjoninnenfor deopprinneligevirksomheter.

Etter den første etableringsfasen, og ikke minst etter vår felles lokaliseringi hus, startet en ny fase med utforsking av hva vi hadde og hvordanvi kunne utnytte og videreutvikle dette.

(Michael - Det norske medicinske selskab)
[20.06.2014 16:56]

Les mer »
Fase I: Kunnskapssenteretstarter opp.

Kunnskapssenteret hadde ved oppstarten samlet flere forskjellige aktiviteter,alle knyttet til vurdering av helsetjenester.

(Michael - Det norske medicinske selskab)
[20.06.2014 16:56]

Les mer »
Fase III: Utnyttelsen avkompetansenpå nye områder.

Oppfølgingen av legemiddelmeldingen - ny seksjon for legemidler oghelseøkonomi.

(Michael - Det norske medicinske selskab)
[20.06.2014 16:55]

Les mer »
Hyllet av hele Norge.

I dag inviterte regjeringen til bursdagslunsj. Det for å hedre Ingrid Espelid Hovig på hennes 90-årsdag.

(av-avis.no)
[03.06.2014 15:52]

Les mer »
Viddi.no™ - best på lokale søk.
|Om Viddi.no | Kontakt oss på support (a) viddi.no | Copyright® - 2006 Viddinews AS |