Tips en vennSend tips til:
(Bruk komma mellom flere adresser)

Din e-post adresse:

Din kommentar:

Tips en venn om denne portalen »
Om oss » Retningslinjer » Kontakt redaksjonen »
TIPS en venn »

Fiskeri > Fiskebestand

Ingen dommedag.

Morten Jødal går ikke i takt, men hans angrep på dominerende forestillinger om klodens tilstand er i hovedsak godt kildebelagt. De er verdt å reflektere over.

(minervanett.no)
[07.06.2017 13:29]

Les mer »
Annonse:
Styrker Midsund som marint kraftsenter.

Møre og Romsdal fylkeskommune løyver kr 666 666 til Midsund Næringsforum sitt prosjekt «Utvikling av fiskeri og havbruk i Midsund og regionen».

(www.mrfylke.no)
[08.06.2017 15:16]

Les mer »
Hjemfall av kvoter sikrer kysten ? Hjemfall av kvoter sikrer kysten ?

Mona Fagerås Hansen, 1. kandidat til Stortinget for SV i Nordland hadde et innlegg i aviser under denne overskriften, dog uten spørsmålstegn.

(Vesterålen Online)
[08.06.2017 10:14]

Les mer »
Mottakere av bistand må gjøre jobben selv.

Å få de lokale myndighetene til å ta ansvar for fiskeressursene, har vært det mest utfordrende for oss i Sudan.

(Bt.no)
[08.06.2017 09:58]

Les mer »
Karaktertrekk ved reproduksjonen hos atlantisk sild.

Thassya C. dos Santos Schmidt disputerer torsdag 8. juni 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Reproductive traits across the Atlantic herring stock complex.

(Havforskningsinstituttet)
[06.06.2017 17:47]

Les mer »
NIFES-direktør held foredrag for FN.

-FN sitt berekraftmål nummer 14 om berekraftig bruk av havet må koplast med FN sine mål nummer ein og to om å hindre svolt og fattigdom. Det seier Ole Arve Misund, direktør for NIFES. Foto: Torhild Dahl.

(Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt)
[06.06.2017 08:17]

Les mer »
Annonse:
- Hjemfall av kvoter sikrer kysten.

I dag kan kysten feire! Per Sandbergs forslag om å overføre mesteparten av torskekvotene til trålerne - uten forpliktelser - er stoppet. Dermed er det fortsatt håp om at fiskeriene skal komme kysten til gode, slik havressursloven krever.

(Vesterålen Online)
[04.06.2017 04:48]

Les mer »
Truslene mot havet.

Livet langs sørlandskysten er formet av et mangetusenårig samliv med havet, som i generasjoner har vært matfat, nærings- og hovedvei.

(FN-sambandet)
[03.06.2017 02:28]

Les mer »
Karaktertrekk ved reproduksjonen hos Atlantisk sild.

Thassya C. dos Santos Schmidt disputerer torsdag 8.juni 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: Reproductive traits across the Atlantic herring stock complex.

(UiB - Universitet i Bergen - Nye doktorgrader)
[02.06.2017 16:12]

Les mer »
Kick-off for nytt EU-prosjekt.

Torsdag markerte BFE og samarbeidspartnere i Tromsø oppstarten av et nytt stort EU-prosjekt innenfor marin ressursforvaltning. Norges Fiskerihøgskole er nå involvert i 12 EU-prosjekter og FarFish er det siste tilskuddet i familien.

(Norges Fiskerihøgskole)
[02.06.2017 14:21]

Les mer »
- Ulovlig fiske må bekjempes globalt.

Verden taper årlig 83 milliarder dollar på overfiske, ulovlig fiske og mangel på bærekraftig forvaltning av fiskebestander. Ulovlig og kriminell virksomhet i fiskeriene må bekjempes, og det må gjøres globalt.

(Fiskeribladet)
[01.06.2017 11:11]

Les mer »
Færre hvalskuter på sjøen kan være dårlig nytt for hvalen.

Hvalfangst kan ha positive effekter på hvalbestanden mener havforsker: - Blir bestanden for stor går det på bekostning av ressursgrunnlaget.

(NRK no Distrikt / Norge nå)
[01.06.2017 09:19]

Les mer »
No kan du få besøk av forskarar på fisketuren din.

ØYGARDEN: Omfattande kartlegging denne sommaren: Frå denne veka er havforskarane på tokt for å finna hobbyfiskarar.

(NRK)
[31.05.2017 19:44]

Les mer »
Kampen mot ulovlig fiske kan vinnes.

Verden taper årlig 83 milliarder dollar på overfiske, ulovlig fiske og mangel på bærekraftig forvaltning av fiskebestander. Ulovlig og kriminell virksomhet i fiskeriene må bekjempes, og det må gjøres globalt.

(Regjeringen.no)
[31.05.2017 16:13]

Les mer »
Russisk fiskefloke.

Den russiske arresten av trålaren må takast hand om på lågast mogeleg konfliktnivå.

(Bergens Tidende Vintersport)
[26.05.2017 10:36]

Les mer »
Steinar er hektet på fiskearter.

Hai!: Steinar Andersen startet Knurren Sjøfiskeklubb i Drøbak i fjor høst og står for helgens artsfiskefestival. Selv har han fanget rundt femti fiskearter på rullebladet.

(Akershus Amtstidende)
[26.05.2017 04:32]

Les mer »
Vil ha storkontroll av turistfisket.

Systematisk tilrettelegging for overfiske og skattesvik er berre noko av meldingane Nordkapp kommune får frå turistfiskebransjen. Ordføraren er redd den ulovlege drifta vil undergrave heile næringa og vil ha fleire kontrollar.

(NRK no NRK Finnmark)
[22.05.2017 22:47]

Les mer »
Startskot for.

Måndag vart UiB si nye satsing lansert i Universitetsaulaen.

(Universitetet i Bergen)
[16.05.2017 16:28]

Les mer »
- LoVeSe - skape arbeidsplasser på bekostning av andre? - LoVeSe - skape arbeidsplasser på bekostning av andre?

Under FrP’s landsmøte la Terje Søviknes fram forslag om konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja, i tillegg til Møreblokkene, Jan Mayen og Svalbardsonen.

(Vesterålen Online)
[15.05.2017 05:13]

Les mer »
Sjømatguiden 2017: Miljøvennlig scampi i butikken og sertifiserte norske reker.

Torsdag lanseres WWF Verdens naturfonds oppdaterte sjømatguide for 2017.

(WWF - World Wildlife Fund, Norge)
[10.05.2017 23:19]

Les mer »
Kysttorsk på historisk lavt nivå.

Forskerne fortviler over at kysttorskbestanden minker og minker. Nå vil Havforskningsinstituttet finne ut om det er mulig å redde arten.

(NRK no NRK Østfold)
[05.05.2017 23:11]

Les mer »
- Svak forvaltning av flere av kystbestandene av fisk i Sør-Norge.

​Kystbrislingen er nær truet, tilstanden for kysttorsk er dårlig og det er ikke nok kunnskap om konsekvensene av den store økningen i fisket av leppefisk.

(Riksrevisjonen)
[03.05.2017 00:15]

Les mer »
Riksrevisjonen: Ikkje godt nok samarbeid om fiskerikontroll Riksrevisjonen: Ikkje godt nok samarbeid om fiskerikontroll.

Noreg og EU samarbeider ikkje godt nok om kontroll med fisket i Nordsjøen og Skagerrak, konkluderer Riksrevisjonen i ein fersk rapport.

(Fjordabladet)
[02.05.2017 13:15]

Les mer »
Statoil på frierføtter i Hadsel.

Uenige, men gemyttlige: Ørjan Birkeland og Geir Richardsen fra Statoil besøkte Hadsel formannskap torsdag. Bland dem som hadde flest spørsmål var Geir Jørgensen .

(www.blv.no)
[28.04.2017 21:07]

Les mer »
Kan bedre kunnskap og gode tiltak redde laksebestandene?

Siden 1970-tallet kan mengden villaks i Nordland være redusert med så mye som 80 %.

(Fylkesmannen Nordland)
[28.04.2017 18:07]

Les mer »
Alarmen går for åpen gruppe.

Fiskerne i åpen gruppe i torskefisket risikerer mikrokvoter neste år. Det kan gå mot et overfiske av årets kvoter på hele 5000-6000 tonn.

(Fiskeribladet)
[28.04.2017 10:14]

Les mer »
Reidar Nilsen mener torske-forskerne har vært overforsiktige igjen.

Tidligere fiskarlagsleder Reidar Nilsen hevder torskenæringa har tapt milliardbeløp på havforskernes overforsiktighet.

(Fiskeribladet)
[26.04.2017 05:25]

Les mer »
Havforsker avviser systematisk undervurdering av bestanden.

Knut Korsbrekke kom før påske tilbake etter å ha målt gyteinnsiget av skrei på kysten. Han er ikke enig med Reidar Nilsen i at havforskerne systematisk undervurderer torskebestanden.

(Fiskeribladet)
[26.04.2017 05:25]

Les mer »
Fryktar fisken forsvinn frå Vatnefjorden.

med nøter trugar bestanden av ørret og kysttorsk i Vatnefjorden. - Dette er illevarslande, seier Vatne Småbåtlag.

(Nytt i Uka, Ålesund)
[19.04.2017 10:18]

Les mer »
«Hva skal vi risikere? Mat eller penger?».

Hvis du er imot oljeboring i nord, har du ingenting du skulle ha sagt når det kommer til Norges økonomiske fremtid.

(www.itromso.no)
[18.04.2017 18:25]

Les mer »
Havforskerne finsikter nye torskemodeller.

Torskeforskerne i det internasjonale havforskningsrådet har denne uka vært samlet i København for å gjennomgå metodene som brukes for å beregne størrelsen på torskebestanden.

(Fiskeribladet)
[09.04.2017 02:33]

Les mer »
Striden om Tana-avtalen fortsetter.

Mens rettighetshavere i Tanavassdraget varsler rettssak mot staten, er mange i Karasjok glad for lakseavtalen mellom Norge og Finland.

(NRK no Distrikt / Norge nå)
[01.04.2017 04:03]

Les mer »
KystNorge - Kysten av Trøndelag.

KystNorge på sør-kysten av Trøndelag, med øyene Hitra og Frøya og halvøya Fosen, byr på aktiviteter som havfiske, matopplevelser og sjarmerende overnatting.

(Trøndelag.com - Midt Norsk Reiseliv)
[30.03.2017 00:58]

Les mer »
- Torsk og skrei er samme art - Torsk og skrei er samme art.

SAMME En ny forskningsrapport konkluderer med at torsk og skrei er samme art, men med ulike genetirske tilpasninger. Foto: Jørn Aune.

(Harstad Tidende Sport)
[23.03.2017 12:06]

Les mer »
Fiskekvoter.

Fiskerne kan ikke selv bestemme hvor mye fiske de kan ta opp fra havet. Derfor er det opprettet kvoter for de ulike fiskeslagene. Kvotene endres fra år til år.

(NRK no NRK Finnmark)
[21.03.2017 02:45]

Les mer »
Foreslår makskvote på 100 000 leppefisk.

Fiskeridirektoratet forslår endringer for leppefisket for 2017, blant annet foreslås det å ta bort totalkvoten og innføre begrensninger på mengden det enkelte fartøy kan fiske.

(Kyst.no)
[02.03.2017 19:43]

Les mer »
Grønn og bærekraftig bruk av den blå åkeren.

Havet er en enorm skattkiste av muligheter, men all fremtidig utnyttelse av den blå åkeren må hvile på forutsetninger om grønn bruk.

(Adresseavisen)
[27.02.2017 09:07]

Les mer »
En havstrategi med grunnleggende mangler.

Regjeringens nye havstrategi ble lansert tirsdag denne uken.

(WWF - World Wildlife Fund, Norge)
[23.02.2017 15:12]

Les mer »
Oljefritt LoVeSe.

Alarmen har for lengst gått for verdens klima.

(Bellona)
[23.02.2017 02:51]

Les mer »
Norsk-russisk næringssamarbeid.

Barentsregionen er en region rik på naturressurser - det er store forekomster av olje og gass, mineraler, metaller og skog. Verdens største torskebestand lever i Barentshavet og regionen er et spennende reisemål for turister fra hele verden.

(The Norwegian Barents Secretariat)
[22.02.2017 15:13]

Les mer »
Ja til vern av friluftsfjorden, nei til tradisjonelt fiskeoppdrett i Oslofjorden.

Vestfold Venstres fylkesårsmøte mener forslag om tradisjonell fiskeoppdrett i Oslofjorden konsekvent må avvises.

(Venstre)
[13.02.2017 21:34]

Les mer »
Flerbestandsforvaltning for flere enn lodda?

Kronikk i Fiskeribladet Fiskaren 11. januar : I Barentshavet beskatter vi torsk fremfor lodde, vi bruker også torskens konsum av lodde til å beregne den forventede gytebestanden av lodde etter at torsken har forsynt seg.

(Havforskningsinstituttet)
[13.02.2017 16:16]

Les mer »
Tema: Naturvern til havs.

Vern i Norge har frem til nå først og fremst handlet om vern på fastlandet.

(Venstre)
[11.02.2017 02:17]

Les mer »
Klima i Europa.

Klimaendringene har allerede hatt omfattende konsekvenser for økosystemer, økonomi, folkehelse og velferd i Europa.

(Miljøstatus i Norge)
[10.02.2017 12:25]

Les mer »
Omstridt fiske for å redde villaksen?

I slutten av januar kom Statistisk sentralbyrå med fangstrapporten for fiske etter villaks i norske elver. SSBs statistikk over elvefiske etter laks i 2016, viser at det ble fanget 13.000 færre laks enn i 2015.

(Romsdals Budstikke)
[09.02.2017 05:08]

Les mer »
Med dagens politikk vil det være mer plast enn fisk i havet i 2050.

DEBATT: Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Det er forventet å dobles innen 2030.

(Stavanger Aftenblad)
[07.02.2017 09:48]

Les mer »
Havforskerne: - Fisker presenterer flere faktafeil.

I Agderposten 2. februar fremsettes igjen en lang rekke udokumenterte påstander fra leder av Tvedestrand og Risør Fiskerlag, Isak Monrad, om Havforskningsinstituttets forskning på bevaringsområder. Dette er trist for en god samfunnsdebatt.

(Agderposten)
[06.02.2017 10:26]

Les mer »
Forsker på fisk uten å ta dem opp av vannet.

Ny kamerateknologi gjør det mulig å forske på fisk uten å plage eller ta livet av den.

(NRK no NRK Sørlandet)
[05.02.2017 11:04]

Les mer »
- Fiskeri angår alle.

Svolværingen Lena Amalie Hamnes skal blogge om fiskeripolitikk.

(Fiskeribladet)
[03.02.2017 05:21]

Les mer »
Ny doktorgrad foreslår maksmål for leppefisk.

Hvert år blir mer en 20 millioner leppefisk fanget og brukt som rensefisk mot lakselus i norske oppdrettsanlegg.

(Havforskningsinstituttet)
[31.01.2017 11:56]

Les mer »
Tale under Næringsmiddeldagene 2017.

Tusen takk for invitasjonen og til Teknologisk matforum for at dere har satt veldig viktige temaer på dagsorden.

(Regjeringen.no)
[27.01.2017 13:23]

Les mer »
Flaggskip skal forske på enorme ressurser.

Havforskningens nye flaggskip Dr. Fridtjof Nansen er spekket med det råeste akustiske utstyr som finnes. Nå skal Afrikas fiskebestander kartlegges.

(Fiskeribladet Fiskaren)
[27.01.2017 07:08]

Les mer »
Oppvarming gir økt fiskebestand.

Oppvarmingen av Barentshavet har ført til dobling av biomasse siden 1990.

(Dagsavisen)
[24.01.2017 08:21]

Les mer »
Store organisasjoner protesterer.

Flere større organisasjoner har skrevet under på en henstilling til Statens vegvesen/Nye veier AS om Knollebekken i Søgne kommune. Dette relatert til E39-saken og trase-versjon 12200 gjennom Søgne.

(bsnett.no)
[23.01.2017 13:15]

Les mer »
Oslofjorden trenger bedre vern.

Det er på tide å fokusere på Oslofjorden, Norges mest populære friluftsområde. Vi tar fjorden og dens naturskatter for gitt, men faktum er at Oslofjorden befinner seg under økende press fra mange hold. Den trenger vår hjelp.

(Venstre)
[21.01.2017 01:47]

Les mer »
Debatt: Oljeboring.

Dersom Arbeiderpartiet hadde fått det som de ville hadde dette vært startskuddet for oljeboring utenfor Lofoten. Men Arbeiderpartiet skal ikke få det som de vil.

(Dagbladet)
[20.01.2017 21:06]

Les mer »
Den gir oss alt vi har.

Alt vi har, stammer fra naturen.

(Naturvernforbundet)
[20.01.2017 15:32]

Les mer »
Grenland - en bærekraftsregion.

65 ledere fra det private og offentlige næringsliv i Grenland møtte opp tirsdag morgen for å bli inspirert til å ta innover seg FN`s bærekraftmål.

(Vekst i Grenland A.S)
[17.01.2017 15:56]

Les mer »
Fant ny sjødrageart på havbunnen.

Den røde sjødragen har aldri før blitt sett i sitt naturlige habitat.

(ABC Nyheter)
[13.01.2017 20:28]

Les mer »
Bærekraftig utvikling av fisketurisme i Lofoten.

Hvordan bidra til næringsutvikling og bærekraftig vekst innen fisketurismen i Lofoten? Det har forskere fra Nordlandsforskning og Havforskningsinstituttet sett på i en nytt notat.

(Nordlandsforskning)
[13.01.2017 14:35]

Les mer »
- Uakseptabelt beslag av viktige fiskeriområder.

Norges Kystfiskarlag liker dårlig at Arbeiderpartiet vil konsekvensutrede Nordland 6, utenfor Lofoten.

(Vesterålen Online)
[13.01.2017 00:52]

Les mer »
Håper Arbeiderpartiet lander på varig vern.

BØ: - Jeg tror og håper at flertallet i Arbeiderpartiet sier nei til programkomitéens innstilling, når programmet skal spikres, og går inn for varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette sier leder i Nordland fylkes fiskarlag, Jan Fredriksen.

(www.blv.no)
[11.01.2017 01:22]

Les mer »
Topp moderne forskningsfartøy til bistandsarbeid.

I dag kom den nye Dr. Fridtjof Nansen for første gang til sin hjemby Bergen. Nå skal det gjøres en rekke tester av utstyr og funksjoner før første tokt starter - i begynnelsen av mai fra Casablanca.

(Havforskningsinstituttet)
[10.01.2017 17:22]

Les mer »
Naturen med temanummer om havforskning.

Det var et ærefullt tilbud vi fikk i fjor fra Naturen, Norges eldste populærvitenskapelige tidsskrift, om å fylle et helt hefte med artikler fra et utvalg av Havforskningsinstituttets virksomhet.

(Havforskningsinstituttet)
[09.01.2017 15:42]

Les mer »
Forslag for å stanse forsøpling av havet og kysten.

Miljøpartiet De Grønne ønsker blant annet at regjeringen skal utrede muligheten for å gi kommunene myndighet til å vedta bøter i forsøplingssaker.

(www.radionordkapp.no)
[09.01.2017 01:57]

Les mer »
- Har håp om å få bedre oversikt og kontroll.

Fiskarlagsledere håper turistfsket skal bringes mer under kontroll.

(Vesterålen Online)
[09.01.2017 00:37]

Les mer »
Sushigiganter i budkrig om utrydningstruet kjempetunfisk.

WWF Norge: - Hvis man kan selge én fisk for mange millioner kroner, så kan det by på problemer.

(NRK no Utenriks)
[05.01.2017 14:27]

Les mer »
Lofoten, Vesterålen og Senja fortjener særbehandling.

Uka før jul fikk vi nyheten om at USA og Canada stenger deler av sine arktiske havområdene for all ny oljeleting av hensyn til sårbar natur og i tråd med USA og Canadas globale klimaforpliktelser.

(Naturvernforbundet)
[04.01.2017 14:06]

Les mer »
Viddi.no™ - best på lokale søk.
|Om Viddi.no | Kontakt oss på support (a) viddi.no | Copyright® - 2006 Viddinews AS |