Tips en vennSend tips til:
(Bruk komma mellom flere adresser)

Din e-post adresse:

Din kommentar:

Tips en venn om denne portalen »
Om oss » Retningslinjer » Kontakt redaksjonen »
TIPS en venn »

Organisasjoner > Akademikerne

Informasjonsmøte 12. juni om lønnsforhandlingene høsten 2017.

Akademikerne-UiO inviterer til medlemsmøte 12. juni med informasjon om lønnsforhandlingene høsten 2017 .

(Teknas etatsforening ved UiO)
[09.06.2017 10:29]

Les mer »
Annonse:
Informasjon om lokale lønnsforhandlinger 2017 ved UiO.

Forhandlingene i mellomoppgjøret 2017 har i stor grad handlet om å følge opp det man ble enige om i 2016; om å ta videre skritt i moderniseringen av lønnssystemet i staten.

(Teknas etatsforening ved UiO)
[09.06.2017 10:29]

Les mer »
Høring av Europakommisjonens forslag til forordning om opprettelse av digital portal om informasjon, prosedyrer, assistanse og problemløsningstjenester i det indre marked.

(Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette Europakommisjonens forslag til forordning 256) om opprettelse av en digital portal for informasjon, prosedyrer, assistanse og problemløsningstjenester i det indre marked på høring. Portalen skal gjøre informasjon lettere tilgjengelig for borgere og bedrifter som forflytter seg på tvers av landegrenser i det indre marked.

(Regjeringen.no)
[07.06.2017 22:23]

Les mer »
8.100 dekar matjord borte - kvart år.

Mellom 2004 og 2015 vart det årleg omdisponert 8.100 dekar matjord. Det er meir enn dobbelt så mykje som Stortinget har vedtatt som årleg maksimum frå 2020.

(Fjordabladet)
[06.06.2017 10:08]

Les mer »
Annonse:
Legespesialister får generelt tillegg på 18.000 kroner.

Spekter helse og Akademikerne er blitt enige om årets lønnsoppgjør. Enigheten i mellomoppgjøret gir en lønnsvekst på linje med frontfaget.

(Gudbrandsdølen Dagningen)
[02.06.2017 20:52]

Les mer »
Enighet i lønnsforhandlingene på sykehusene.

Akademikerne og Legeforeningen ble enige med Spekter i årets lønnsoppgjør fredag. Lønnsoppgjøret 2017 nå er endelig, og kan dermed utbetales. Alle som er omfattet av overenskomsten er sikret et lønnstillegg.

(Den norske lægeforening)
[02.06.2017 18:49]

Les mer »
Faretruende for den norske modellen.

- Vår kamp ble et symbol på hvilket samfunn og arbeidsliv vi vil ha, sa president Marit Hermansen da hun innledet til debatt om fremtidens arbeidsliv.

(Den norske lægeforening)
[01.06.2017 14:31]

Les mer »
Enighet mellom partene i Oslo kommune.

Tirsdag kom Akademikerne og Oslo kommune til enighet under mekling. Akademikerne fikk ikke gjennomslag for noen lokal pott, men valgte likevel å akseptere meklingsmannens forslag.

(Den norske tannlegeforening)
[31.05.2017 16:22]

Les mer »
- Kvinner taper om ytelser til etterlatte endres.

30.05.2017. Regjeringen foreslår en reform av folketrygdens ytelser til etterlatte.

(Unio)
[30.05.2017 15:22]

Les mer »
- Fellesskapet gjør oss sterke.

President Marit Hermansen var klokkeklar da hun åpnet landsstyremøtet i Ålesund. Legeforeningen vil med en tydelig og samlet stemme si høyt ifra om utfordringene i helsevesenet.

(Den norske l?geforening)
[30.05.2017 13:45]

Les mer »
Delingsøkonomi ​Arbeidstakere venter på svar fra statsministeren.

Like etter at rapporten om delingsøkonomien ble overlevert i starten av februar, sendte LO, Unio, YS og Akademikerne et brev til statsminister Erna Solberg.

(dagensperspektiv.no)
[29.05.2017 10:45]

Les mer »
- Helseministeren har abdisert.

Det er langt mer trolig at IT-skandalen i Helse Sør-Øst kunne vært unngått dersom Bent Høie hadde tatt ledelsesproblemene i sykehusene på alvor, mener Kari Sollien, leder for Akademikerne.

(Dagsavisen)
[27.05.2017 06:25]

Les mer »
Enighet i Oslo kommune i mellomoppgjøret 2017.

Partene i lønnsoppgjøret i Oslo kommune kom til enighet natt til onsdag.

(Norsk Lektorlag)
[24.05.2017 15:33]

Les mer »
Ingen lokal pott i Oslo kommune.

Akademikerne og Oslo kommune kom tirsdag til enighet under meklingen i årets mellomoppgjør, men arbeidstakerorganisasjonen er ikke fornøyd.

(dagensperspektiv.no)
[24.05.2017 12:49]

Les mer »
Enighet mellom Akademikerne og Oslo kommune.

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Akademikerne og Oslo kommune kom tirsdag til enighet under meklingen i årets mellomoppgjør, men arbeidstakerorganisasjonen er ikke fornøyd.

(www.kommunal-rapport.no)
[24.05.2017 10:21]

Les mer »
24. mai 2017 kl. 02:15 Akademikerne enige med Oslo kommune.

Akademikerne og Oslo kommune kom tirsdag til enighet under meklingen i årets mellomoppgjør, men arbeidstakerorganisasjonen er ikke fornøyd. Akademikerne fikk ikke gjennomslag for noen lokal pott. Partene skal snakke sammen til høsten, heter det.

(NRK no Innenriks)
[24.05.2017 03:08]

Les mer »
Tilbake til fremtiden ​Steinar Holdens nye utvalg skal finne ut hva vi må kunne i fremtiden.

Et utvalg satt ned av regjeringen skal finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden. Nok en gang er det professor Steinar Holden som skal lede utredningen.

(dagensperspektiv.no)
[23.05.2017 18:13]

Les mer »
Vanekristen.

Han har brukt mye av livet på forstå hva tro betyr for andre. Selv er Olaf Aagedal fornøyd med at troen har blitt en vane.

(Vårt Land)
[14.05.2017 19:49]

Les mer »
LO i solnedgang.

LO taper kampen om framtidas arbeidskraft. Det kan bety trøbbel for fleire enn Jonas Gahr Støre.

(Bt.no)
[13.05.2017 09:51]

Les mer »
”Etter rikslønnsnemdas kjennelse - og veien videre”.

Mange av Legeforeningens medlemmer har spørsmål knyttet til sykehusstreiken høsten 2016, Rikslønnsnemndas kjennelse og hva som skjer videre i denne saken.

(Den norske l?geforening)
[12.05.2017 09:31]

Les mer »
Kommunale regionale kurs i lokale forhandlinger i KS-området.

Akademikerne kommune vil i mai, juni, august og september arrangere kurs i lokale forhandlinger rundt om i landet.

(Den norske tannlegeforening)
[10.05.2017 10:58]

Les mer »
Enighet i kommunale bedrifter.

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Det ble enighet i tariffoppgjøret for kommunale bedrifter i går. Rammen er den samme som i frontfaget og kommunesektoren forøvrig.

(www.kommunal-rapport.no)
[05.05.2017 14:55]

Les mer »
Vil ikkje til Trøndelag.

STRID: Berre 2 av 176 spurde vil bli med om Landbruksdirektoratet flyttar til Trøndelag. Det er heller ikkje særleg flytteinteresse i Språkrådet.

(Klassekampen)
[05.05.2017 00:03]

Les mer »
23 organisasjoner krever at Stortinget styrker klimaloven.

23 organisasjoner har samlet seg bak tre krav som vil styrke den norske klimaloven. I dag har det vært høring på Stortinget om klimaloven. Loven skal vedtas i løpet av noen uker.

(WWF-Norge, Verdens Naturfond)
[04.05.2017 19:58]

Les mer »
Krever strengere klimalov.

04.05.2017. Unio er blant 23 organisasjoner som krever at forslaget til klimalov endres.

(Unio)
[04.05.2017 16:27]

Les mer »
Brudd i forhandlingene for ansatte i Oslo Kommune.

Fredag ettermiddag ble det brudd i forhandlingene mellom Akademikerne og Oslo kommune. Oppgjøret går nå til mekling.

(Samfunnsøkonomenes Fagforening)
[04.05.2017 15:41]

Les mer »
Krever endringer.

Tre sentrale elementer mangler i forslaget til klimalov, mener 23 organisasjoner, som nå krever at lovforslaget endres.

(Dagsavisen)
[04.05.2017 15:13]

Les mer »
Tariffoppgjørene går unna.

TARIFF: Kommuneoppgjøret var i havn på én time, og de fleste oppgjørene var ferdige til fristen 1. mai. Men i noen av orkestrene er det et stykke igjen til mål.

(musikkultur.no)
[03.05.2017 15:56]

Les mer »
En av to arbeidstakere er ikke organisert.

Under halvparten av norske arbeidstakere er medlem i en fagforening. Ikke siden 1950-tallet har andelen vært så lav som nå. Særlig LO har tapt terreng.

(NRK)
[01.05.2017 21:31]

Les mer »
Sammenbrudd i Oslo-forhandlingene ​- Landets mest utdaterte lønnspolitikk.

Fredag ettermiddag brøt Akademikerne lønnsforhandlingene med Oslo kommune. Oppgjøret går nå til mekling.

(dagensperspektiv.no)
[30.04.2017 11:22]

Les mer »
Enighet med staten i lønnsoppgjøret 2017.

Akademikerne ble lørdag morgen enige med staten i mellomoppgjøret for 2017.

(Norsk Lektorlag)
[29.04.2017 15:12]

Les mer »
Hilsen til YS-medlemmene på 1. mai.

- I mange land ser vi et totalt fravær av respekt for grunnleggende rettigheter i arbeidslivet - rettigheter vi i Norge tar for gitt.

(Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund)
[29.04.2017 11:41]

Les mer »
Mellomoppgjøret 2017 i staten: - Vi har tatt enda et skritt mot et moderne lønnssystem.

Årets oppgjør er enda et skritt i retning av et moderne lønnssystem.

(Samfunnsøkonomenes Fagforening)
[29.04.2017 09:54]

Les mer »
Enighet i tariffoppgjøret i staten.

Det er oppnådd enighet mellom partene i tariffoppgjøret i staten. Fordelingen mellom generelle og lokale tillegg var blant hovedtemaene.

(Stavanger Aftenblad Litteratur)
[29.04.2017 07:44]

Les mer »
Kurs i lokale forhandlinger KS-området.

Akademikerne kommune arrangerer kurs i lokale forhandlinger rundt om i landet.

(Tidsskrift for Den Norske Jordmorforening)
[29.04.2017 03:05]

Les mer »
Akademikerne bryt lønsforhandlingane i Oslo.

Det er brot i lønsforhandlingane mellom Akademikerne og Oslo kommune. Oppgjeret går no til mekling.

(Fjordabladet)
[28.04.2017 20:03]

Les mer »
Følg lønnsforhandlingene 2017.

27. april startet lønnsforhandlingene i KS, og med det er alle tariffområdene i gang med årets oppgjør. Følg utviklingen i forhandlingene her.

(Den norske tannlegeforening)
[28.04.2017 19:35]

Les mer »
Unio Oslo: Enighet i lønnsoppgjøret.

28.04.2017. Årets lønnsoppgjør mellom Unio og Oslo kommune er ferdig. Partene kom til enighet fredag ettermiddag.

(Unio)
[28.04.2017 19:03]

Les mer »
Viddi.no™ - best på lokale søk.
|Om Viddi.no | Kontakt oss på support (a) viddi.no | Copyright® - 2006 Viddinews AS |